Windows німділігіні индексін немен лшейді

Компьютерді жаңғырту

Кез келген құрылғы біраз уақыт өткеннен кейін өзінің мүмкіндігін жоғалта бастайды немесе қазіргі заманның талабына сай келмейді. Басты себебі – ешкім өзгертіп жоя алмайтын және қашанда үзіліссіз даму үстіндегі ғылыми-техникалық үрдістің болуы.

Компьютерлер және кез келген компьютерлік техникаға келсек, құраушыларының ескіруі немесе істен шығуы техниканың жұмыс жасауының нашарлағанынан байқауға болады. Сондықтан, ерте ме кеш пе жүйені жаңғыртуға тура келеді.

Жаңғырту (модернизация, апгрейд) – ескірген құрылғыны жаңасына ауыстыру немесе берілген конфигурацияға жаңа құрылғыны қосу. Басқаша айтқанда, бастапқы конфигурацияны қолданушының жаңа талабына сай өзгерту.

Конфигурация (пішін) – бұл компьютердің жұмысын анықтайтын толық жиынтық: жүйелік тақша, процессор, жедел жады, қатқыл дискі және т.б.

Жаңғырту себептері

Егер компьютер жылдамдығы берілген тапсырманы шешуге жеткіліксіз екендігіне, қалаған нәтижеге қол жеткізуге кедергі келтіретініне сенімді болсақ, онда ең алдымен әлсіз буынды анықтап алған жөн. Тек сонда ғана компьютердің жұмысын арттырудың бағытын, жолын таңдауға болады. Егер оның графикалық мүмкіндіктері қанағаттандырмаса, онда орнатылған графикалық бейімдеуішті талдап, тексеріп және қандай операцияларды шеше алатынын, ал егер процессор жылдамдығы жеткіліксіз болса, онда оған қандай тапсырма жетіспейтінін анықтап алу қажет.

Компьютерді жаңғыртуға әкелетін себептер көп. Алдымен ақау жерлерін аңықтау қажет, мәселен, қатқыл дискінің шуылы, процессордың қызуы. Бірінші жағдайда жүйелік қорапты ыдыратып, тыңдау жеткілікті, екінші жағдайда – арнайы бағдарламаны орнатып, температурасын тексеру керек. Қалған құраушылардың жұмысын тек компьютермен жұмыс жасау кезінде алған әсерінен анықтауға болады.

Жаңғыртуға келетін негізгі құраушылар:

1. Процессор 3D-графиканы қолданғанда, бейне және дыбысты өңдегенде және кез келген бағдарламалармен жұмыстанғанда үлкен маңызды роль атқарады.

3. Бейнекарта жадының көлемі кем дегенде 64 Мбайттан кем болмауы тиіс. Егер қолданушы графикалық бағдарламалармен жұмыстанса, онда PCI Express 16x интерфейсті, графикалық жадының көлемі 512 Мбайттан жоғары болса жеткілікті.

4. Қатқыл дискі тек сақтау қоймасы ретінде маңызы зор десеңіз, қателесесіз. Негізінде бұл ақпаратты сақтауға арналғанымен, жедел түрде қажетті ақпаратты алатын құрал. Ол әрбір ақпаратты жазғанда жылдамдыққа бағынады. Оның жұмысы жай болса, онда компьютердің де жұмысы баяулайды. Ол процессорға, бейнекартаға, жедел жады көлеміне тәуелді. Сондықтан компьютерге жай қатқыл дискі қойылса, оны жаңа көлемді жылдамдығы көп қатқыл дискіге ауыстырған ыңғайлы.

5. CD/DVD диск-жетекке көптеген мәліметтерді сақтап қоюға болады, мәселен, музыка, бейнефильмдер, кітаптар және т.б. Жаңғыртуға келгенде қазіргі заманның талабына сай екі қатарлы және екі жақты DVD-дискіге жаза алатын DVD диск-жетегіне ауыстырған жөн.

Компьютер жұмысының жылдамдығы көптеген құраушылырынан бағынады. Сондықтан қай жері жаңғыртуға келетінін анықтау керек болса, тестілік утилиталар көмектеседі.

Жүйенің өнімділігін Windows Vista/Seven стандартты құраушысымен тексеруге болады, немесе өзге тестілік бағдарламалар арқылы: BurnIn Test Pro, SiSoftware Sandra, 3DMark және т.б.

1.15-сурет. Тестілеу утилитасының Windows Vista терезесі

Windows Vista-да өнімділікті тестілеу жүйесі – компьютерде орнатылған құрылғылардың өнімділік индексін тексеру мақсатында тестілейтін құраушы. Кейін бұл индексті операциялық жүйе компьютердің белгілі бір бағдарламаны орындай немесе орындай алмайтындығын анықтау үшін қолданылады.

Операциялық жүйені қосқаннан кейін автоматты түрде жүйені тез баптауға арналған механизмдерге сілтеулері бар терезесі ашылады.

1.16-сурет. Жүйенің өнімділік индексінің толық бағасы

Біздің жағдайымызда 3,0 индексі. Ол операциялық жүйе қосылғанда анықталады. Ескере кететін жайт, жүйе бұл индекстерді автоматты түрде өзгертпейді, себебі жүйені тестілеуге көп уақыт алады. Сондықтан құрылғыларды ауыстырып қосқанда, өнімділік индексін өзгерту үшін тестілеу жүйесін қайта қосу керек болады.

BurnIn Test Pro – құрылғыларды тексеретін 50 циклдан тұратын тестілік бағдарлама.

1.17-сурет. BurnIn Test Pro бағдарламасы

SiSoftware Sandra – құрамында 40 тестілік модульдері бар арнайы тестілік бағдарлама.

1.18-сурет. SiSoftware Sandra бағдарламасы

3Dmark – компьютер ойындарын ұнататындарға арналған ең қуатты бағдарламалық кешен. Құрамында қазіргі заманғы ойындардың құрамынан құралған тесті бар бағдарлама компьютердің ойынға дайындығын тексереді.

1.19-сурет. 3Dmark бағдарламасы

Жоғарыда айтылғандай, жаңартудың басты себебі – компьютердің алдына қойған тапсырмаларды орындай алмауы. Бұл тапсырмалар қиындығына қарай әр түрлі болуы мүмкін, сондықтан оларды бір мағынада қолдану саласына бөлу қажет. Өйткені бұдан тікелей жаңарту деңгейі тәуелді болады.

Компьютердің қолданылуының ең басты салалары:

1. Офистік компьютер. Атауы айтып тұрғандай, компьютер офистерде, конторларда, кассаларда қолданылады.

2. Ойынға арналған компьютер. Мықты болуы үшін ол 3D-графикамен жұмыс жасау кезінде жоғарғы жылдамдықты қамтамасыз етуі керек. Бұдан аңғаратынымыз, оған міндетті түрде соңғы үлгідегі графикалық бейімдеуіш және процессор қажет.

Читайте также:  Cmconfig команда на виндовс

3. Үй компьютері. Офис компьютері мен ойын компьютерінің бір симбиозы. Ал конфигурациясына қарағанда ойын компьютеріне жақын.

4. Графика және бейне мәліметтерді өңдеуге арналған компьютер. Ең жылдам процессор (екі немесе төрт ядролық), үлкен көлемді жады және көлемі мол қатқыл дискі болуы керек. Соған қоса, бір-екі DVD диск-жетек құрылғысы керек. Компьютердің мұндай бейнежүйесі мамандандырылған теледидарлық кіру және шығу бейнекартасынан және FireWire контроллерінен тұруы қажет, бұлар бейнені цифрлы бейнекамерадан, бейнетаспадан көшіру үшін қолданылады.

Дата добавления: 2014-12-22 ; просмотров: 4893 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows

Корпорация Microsoft запустила тестирование запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом в ОС Windows. Реализовано это на основе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux), которую компания разрабатывает много месяцев. Отмечается, что приложения полностью интегрируются с рабочим столом Windows, включая размещение ярлыков в меню Start, воспроизведение звука, запись с микрофона, аппаратное ускорение OpenGL. Также реализовано отображение информации о ПО в панели задач, между программами можно переключаться по Alt+Tab, данные между приложениями Linux и Windows можно копировать при помощи буфера обмена.

Интерфейс Linux-приложений на основной рабочий стол ОС Windows выводится при помощи композитного менеджера RAIL-Shell. Он использует протокол Wayland и основан на кодовой базе Weston. Вывод реализован посредством бэкенда RDP-RAIL (RDP Remote Application Integrated Locally), который не выполняет отрисовку рабочего стола, а перенаправляет отдельные поверхности по каналу RDP RAIL для отображения на основном рабочем столе Windows. X11-приложения запускаются при помощи XWayland.

Остальные подробности

Компания использует интересный способ вывода звука — при помощи сервера PulseAudio. Сервер взаимодействует с операционной системой посредством протокола RDP (для вывода звука применяется плагин rdp-sink, а для ввода — rdp-source). Этот сервер и XWayland помещены в универсальный мини-дистрибутив WSLGd. В его состав входят компоненты для абстрагирования как графической, так и звуковой подсистем.

Базируется все это на дистрибутиве CBL-Mariner Linux, который Microsoft тоже использует — в своей облачной инфраструктуре. Мини-дистрибутив запускается при помощи механизмов виртуализации. В то же время совместный доступ между гостевым окружением с Linux и хост-системой Windows реализован на базе virtio-fs.

Разработчики выбрали FreeRDP в качестве RDP-сервера, который запускается в Linux-окружении WSLGd. Для той же задачи в ОС Widnows используется mstsc. Обработчик WSLDVCPlugin применяется для определения имеющихся графических Linux-приложений и их отображения в меню Windows. Он позволяет взаимодействовать с дистрибутивами Linux в окружении WLS2 посредством предоставления сокетов, которые обрабатывают запросы по протоколам Wayland, X11 и PulseAudio. Подготовленные для WSLGd обвязки распространяются под лицензией MIT.

Как получить доступ к новым возможностям?

Для этого нужно установить Windows 10 Insider Preview как минимум версии 21362. Разработчики обещают, что в ближайшем будущем для установки WSLGd будет достаточно и обычных выпусков Windows, при этом пользователю не требуется участвовать в программе Insider Preview.

WSLGd позволяет работать лишь с 2D-графикой. Если нужна 3D-графика на основе OpenGL, используется иной механизм — виртуальный GPU (vGPU). Драйверы для него предоставляются в трех вариантах — для чипов AMD, Intel и NVIDIA. Работа с графикой выполняется путем предоставления прослойки с реализацией OpenGL поверх DirectX 12. Прослойка оформлена в виде драйвера d3d12, вошедшего в основной состав Mesa 21.0, и развиваемого совместно с компанией Collabora.

В Linux виртуальный GPU реализован на основе устройства /dev/dxg с сервисами, повторяющими WDDM (Windows Display Driver Model) D3DKMT ядра Windows. В этой системе драйвер организует соединение с физическим видеочипом через VM bus. У приложений Linux тот же уровень доступа к GPU, что и у родных приложений для Windows, разделения ресурсов между Windows и Linux нет.

В ходе тестирования производительности системы на базе Surface Book Gen3 с GPU Intel выяснилось, что тест Geeks3D GpuTest показывает 19 FPS в Windows, 18 FPS — в Linux. В Mesa же, при программной отрисовке — всего 1 FPS.

Немного бэкграунда

WSL2 стало доступным для пользователей Windows с 20 августа 2020 года — именно тогда Microsoft выпустила кумулятивное обновление KB4566116.


После его установки пользователи ОС Windows 10 версии 1903 и версии 1909 стали тестировать WSL2, причем отзывы были в большинстве своем положительные. До 20 августа была доступна лишь WSL первой версии, и только в Windows 10 версии 2004.

Что касается первой версии WSL, то работа над ней началась несколько лет назад. Официальное заявление о подсистеме было сделано на конференции Microsoft Build 2016. Анонс был коротким — тогда о возможностях WSL рассказали в течение пары минут. Но он вызвал такой ажиотаж и наплыв трафика на страницу с анонсом, что у организаторов конференции даже возникло подозрение в том, что кто-то организовал DDoS-атаку.

Читайте также:  Portal 2 вылетает на windows 10

C тех пор WSL эволюционировала очень сильно, и сейчас подсистема продолжает развиваться.

Источник

Windows операциялық жүйесі құрылымы мен жалпы сипаттамасы

Windows операциялық жүйесі құрылымы мен жалпы сипаттамасы

ОЖ екі негізгі қызметті орындайды:

1) барлық қолданбалы және жүйелік программалардың жұмыстарын қолдап, олардың бір-бірімен және аппараттық жабдықтармен байланыстарын қамтамасыз ету;

2) әрбір адамға компьютерді жалпы басқару мүмкіншілігін беру.

ОЖ-нің негізгі мақсаты – программалардың бір-бірімен және сыртқы құрылғылары мен әрекеттестігін қамтамасыз ету, компьютердің жадын бөлу, жұмыс кезінде туындайтын әр түрлі оқиғаларды анықтау, жұмыс нәтижелерін қағазға, экранға шығару жолдарын ұйымдастыру, мәліметтерді сыртқы ортадан алу және беру, т.б. ОЖ-нің негізгі ядросы машина іске қосылған сәттен бастап компьютердің жадында болады. Машинаны жалпы басқару үшін ОЖ-нің командалары пайдаланылады, оның көмегімен адам дискіні белгілеу, мәліметтерді көшіру, кез келген программаны іске қосу, керекті жұмыс режимін орнату сияқты әр түрлі әрекеттерді орындайды.

Сонымен, ОЖ – адам мен компьютер аппараттық құралдарының арасындағы байланысты ұйымдастыратын программа немесе өзара байланысқан программалар тобы. Оның құрамына өз командалары және драйверлер – сыртқы құрылғыларды басқару программалары, утилиттер – жұмысты жеңілдететін программалар және тағы басқалар кіреді.

ОЖ-нің атқаратын қызметін мынадай үш топқа жіктеуге болады:

1) мәліметтерді енгізу-шығарудың барлық түрлерін ұйымдастыру;

2) компьютердің сыртқы ортамен қатынасын ұйымдастыру;

3) мәліметтерді сақтау мен өңдеу жұмыстарын атқару.

Компьютерлердің әр түрлі модельдерінде қарай ОЖ-нің архитектурасы (құрылымы) мен мүмкіндіктері де әрқалай бола береді. Ең көп тараған ОЖ түрлеріне MS-DOS (РS-DOS), UNIX және де соңғы кезде кеңінен қолданыла бастаған көп терезелі операциялық жүйелер – Windowsпрограммалары жатады.

Жалпы ОС басқаруымен, оның ішіндегі MS-DOS, Wіndows жүйелерінің басқаруымен атқарылатын әрекеттерге келесi операциялар жатады:

МS-DOS операциялык, жүйесі 1981 жылы ІВМ дербес компьютерлерімен бір мезгілде пайда болып, әрбір компьютерге орналастырылған болатын.

Қазіргі кездерде стандартты операциялық жүйе ретінде Windows есептеледі, бірақ МS DOS жүйесінің негізгі қағидалары операциялық жүйелердің барлығында толық пайдаланылады.

Файлдар. Бумалар. Жарлықтар. 20.10.2017

Компьютердегі барлық ақпарат белгілі бір тәртіппен орналасады. Ол тәртіп файлдық жүйе деп аталатын арнайы жүйенің көмегімен қамтамасыз етіледі. Файлдық жүйенің негізгі нысандары файлдар, бумалар және жарлықтар.

Файл – байттардың әлдебір атауы бар тізбегі.

Бумалар. Windows – та бума құрылымының иерархиялық ұстанымын түсчіндіру.

Жарлықтар. Жарлыққа ерекше көңіл бөлінеді. Мынадай сәттер бойынша ұсыныстар құрастыруға болады:

Жарлық – программа немесе құжатты көрсететін, нысан туралы ақпарат салынған белгі. Жарлық программа құжаттың төменгі бұрышындағы бағдаршасымен ерекшеленеді.

Жарлық қасиетін ашу арқылы нысанның қайда орналасқанын көруге болады. Жарлықтарды пайдалану кездейсоқ жойылған ақпараттан сақтандырады. Жарлық жойылса да, файл немесе бума жойылмайды.

Ойындар бумасының үлгісі Ойындар бумасының жарлығы

Жаңа бума құру қиын емес. Өздерің таңдаған жерде Жаңа бума бұйрығын таңдасаңдар жеткілікті. Жаңа бума (Новая папака) деген жыпылықтаған атауы бар буманың белгішесі пайда болады. Сендерге тек пернетақтадан буманың жаңа атын теріп, Enter пернесін басу ғана қалады. Жаңа бума бос болады. Осы буманың ішіне өз қалауларыңша файлдар мен басқа бумаларды орналастыруыңа болады.

Құжаттар бумасын ашыңдар. Кез келген файлдың үстінде контекстік мәзір шақырыңдар. Жарлық құру бұйрықтарын табыңдар.

Қажетті нысанның үстінде шақырылған контекстік мәзірде Жарлық құру бұйрығы бар. Бұл бұйрық бойынша бастапқы нысан орналасқан жерде жарлық құрылады. Мысалы, егер сендер жарлықты Құжаттар бумасындағы файлға құратын болсаңдар, онда жаңадан құрылған жарлық Құжаттар бумасында орналасады.

Таңдалған нысанға жарлық құрып, оны Жұмыс үстеліне орналастыруға арналған бұйрық: Отправить Рабочий стол( Создать ярлык ). Жұмыс үстелінде осы нысанды ашатын жарлық пайда болады.

Нысандардың атын алмастыру

Нысанның атын алмастыру үшін нысанның контекстік мәзірін қолданады. Одан Переименовать бұйрығын таңдау керек.

Бірден бірнеше нысанның атын алмастыруға болмайтынын естен шығармаңдар.

Файлдар. Бумалар. Жарлықтар. 20.10.2017

Компьютердегі барлық ақпарат белгілі бір тәртіппен орналасады. Ол тәртіп файлдық жүйе деп аталатын арнайы жүйенің көмегімен қамтамасыз етіледі. Файлдық жүйенің негізгі нысандары файлдар, бумалар және жарлықтар.

Файл – байттардың әлдебір атауы бар тізбегі.

Бумалар. Windows – та бума құрылымының иерархиялық ұстанымын түсчіндіру.

Жарлықтар. Жарлыққа ерекше көңіл бөлінеді. Мынадай сәттер бойынша ұсыныстар құрастыруға болады:

Жарлық – программа немесе құжатты көрсететін, нысан туралы ақпарат салынған белгі. Жарлық программа құжаттың төменгі бұрышындағы бағдаршасымен ерекшеленеді.

Жарлық қасиетін ашу арқылы нысанның қайда орналасқанын көруге болады. Жарлықтарды пайдалану кездейсоқ жойылған ақпараттан сақтандырады. Жарлық жойылса да, файл немесе бума жойылмайды.

Читайте также:  Dns сервер под windows

Ойындар бумасының үлгісі Ойындар бумасының жарлығы

Жаңа бума құру қиын емес. Өздерің таңдаған жерде Жаңа бума бұйрығын таңдасаңдар жеткілікті. Жаңа бума (Новая папака) деген жыпылықтаған атауы бар буманың белгішесі пайда болады. Сендерге тек пернетақтадан буманың жаңа атын теріп, Enter пернесін басу ғана қалады. Жаңа бума бос болады. Осы буманың ішіне өз қалауларыңша файлдар мен басқа бумаларды орналастыруыңа болады.

Құжаттар бумасын ашыңдар. Кез келген файлдың үстінде контекстік мәзір шақырыңдар. Жарлық құру бұйрықтарын табыңдар.

Қажетті нысанның үстінде шақырылған контекстік мәзірде Жарлық құру бұйрығы бар. Бұл бұйрық бойынша бастапқы нысан орналасқан жерде жарлық құрылады. Мысалы, егер сендер жарлықты Құжаттар бумасындағы файлға құратын болсаңдар, онда жаңадан құрылған жарлық Құжаттар бумасында орналасады.

Таңдалған нысанға жарлық құрып, оны Жұмыс үстеліне орналастыруға арналған бұйрық: Отправить Рабочий стол( Создать ярлык ). Жұмыс үстелінде осы нысанды ашатын жарлық пайда болады.

Нысандардың атын алмастыру

Нысанның атын алмастыру үшін нысанның контекстік мәзірін қолданады. Одан Переименовать бұйрығын таңдау керек.

Бірден бірнеше нысанның атын алмастыруға болмайтынын естен шығармаңдар.

Бұл WindowsXP объектілерінің шартты иерархиясының схемасы болып табылады.

Экранна терезе, қапшық құрылымы сипаттамасын көрсетіп түсіндіремін. Оқушылар терезе элементтері, атауы және қызметі туралы бұрыннан таныс болуы мүмкін. «Терезелермен жұмыс» бөлімін оқумен қатар компьютерде компьютерде жұмыс орындалады. Оқушылар терезе, қапшық мүмкіншіліктерін оқиды.

Тақырып жолының оң жағында терезені басқару батырмалары орналасқан. Олардың көмегімен терезені жиыруға, бүкіл экранға жаюға, жабуға, оның бастапқы өлшемдерін қайта қалпына келтіруге болады.

Жиыру батырмасы терезені экраннан алып тастағанмен, программамен орындалып жатқан жұмысты аяқтамайды. Ашылған терезенің белгішесі Есептер тақтасында көрсетіліп қалады. Терезені қайта ашып көру үшін тышқанның сілтемесін осы белгішеге жақындатсаңдар жеткілікті.

Жабу батырмасы – программаның жұмысын аяқтайды. Программаның терезесін жабар алдында өз жұмыстарыңды міндетті түрде сақтап қою керек. Әдетте, программаның өзі терезенің мазмұнын сақтау керек екенін ескертеді.

Терезені Alt+F4 пернелерінің тіркесімдері көмегімен де жабуға болады.

Терезенің ең төменгі жолы жай-күй жолы деп аталады.

Терезелермен жұмыс істеу

Терезенің өлшемін тек терезелерді басқару батырмаларымен ғана өзгертіп қоймайды. Терезенің мөлшерін еркін өзгерту үшін тышқанның сілтемесін терезенің шекарасына немесе бұрышына апарып, сілтеме екі бағытты жебеге айналғанда, терезенің бір немесе екі бүйірін жылжытыңдар. Ашық терезелердің біріншісінен екіншісіне олардың есептер тақтасындағы батырмаларын немесе Alt+Tab пернелерін басып ауысуға болады.

Источник

Ключи активации Windows (Для всех версий Виндовс)

Для полноценного использования Windows ее нужно активировать. Для активации необходимо ввести лицензионный ключ. Но что делать, если его нет, а желание отдавать приличную сумму за ключ тоже отсутствует? Есть два варианта:

Список ключей для всех версий Windows разных редакций:

7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Enterprise (Корпоративная)

FMNCT-6JGDC-BGXQ7-VC8VJ-VH4X3
C23TX-8FNX9-C6J6T-BPQW2-CKBDQ
FMNCT-6JGDC-BGXQ7-VC8VJ-VH4X3

Pro (Профессиональная)

Single Language (Для одного языка)

TNYWF-PDK3D-BMXDV-FYCGK-DYFDD
VPPNH-B9C9T-7CK8Y-W4WWP-VFPKQ
6FWNG-49WBP-7JDJD-PG236-WW8XQ

Starter (Начальная)

PKRHK-6622Q-T49PV-CC3PX-TRX2Y
YDMGR-MYQ3R-4XKRK-VHPDK-H7BY2
GXRHM-CGB6Y-4WRD9-KFD7C-QXQ2B
C7KYW-CBKVC-DPC82-7TPKD-Y8T2C
BQXR3-84D93-G2RK7-HDKH2-X938C
BR3DD-WJ2D6-RM84G-BHWQK-WFHW3
H7RRB-QPCYB-BMHYY-KB2YV-T8YYW

Home Basic (Домашняя базовая)

W6RR4-826PY-HM6PP-Q7RJC-XX2TD
TP7T3-42Y4M-B223Y-VFMMR-KHRY7
XBTTX-HF7M3-6D622-HY3QR-628QQ
7XHHT-J3RTJ-3D8GQ-96VRP-Q2KP3
2XPKP-Y6BYV-CC2GD-VR2GQ-YMVGP
KJ8G4-3PBDT-TH3MY-KVBPW-YKXBJ
YDY9Q-63KD7-X3WRJ-9J2C8-FHQWH

Home Premium (Домашняя расширенная)

3WY24-X3F6K-48H8Q-Y4D36-6J3CW
6CXFX-6B9Y9-HDHW9-CTTPV-Y9FJF
D4R3R-JGVKQ-B77CX-7DB4X-9K8C4
CQPJV-PBKWX-2JP9D-C39JM-B3VT2
MMXVY-9CV3T-FPJP6-CCGVK-H4VGD
TTGR9-TYWBJ-KBCDD-PD8X9-4P34P
FC2XY-BDJMD-H74HT-CF3J3-4P276

Professional (Профессиональная)

TMD3T-YPTC4-96KC4-KQHC9-PX6H6
J4CBF-MMDBV-BHM4G-PY8QH-6CV2Q
YP4RM-62HYH-283BC-433VQ-CHY66
RF8MD-VBK2Q-2XG3J-HCYRY-92H33
JYTWY-9C7PV-H4YFP-DKFG9-4CFQD
YGPDK-2PQ43-36TYB-PXYJ4-74YV2
HTHKY-64CR6-72B6P-W8HWQ-X7C99

Enterprise (Корпоративная)

BTXQ4-86VDG-GBGCQ-HVRP9-2X4GM
MMMQ2-623PY-6FQCQ-DKCTK-HWBQ9
6D7QQ-B4GGF-294CD-TW63B-GBV46
TJK67-VDMWF-GHTMH-8YD3Q-P6RWT
49CGJ-4MTTF-WCM4W-K8WMG-3G2VT
33GBK-98C3X-K8PKB-JK8HQ-DMXMQ
XF6B9-DQGTB-XHVPR-JTD9F-QGDDW

Ultimate (Максимальная)

2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G
49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD
CMBJC-VHBMB-C4H3F-QCXGM-X48JP
PTJCK-DPFYX-73W7B-GMMKC-RB6CJ
9FP3F-DKD8H-PRYD3-YFCRY-TFW6R
YJJYR-666KV-8T4YH-KM9TB-4PY2W
342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27

Home Premium (Домашняя расширенная)

Acer|2TYBW-XKCQM-XY9X3-JDXYP-6CJ97
Alienware|D9CRD-R8YYQ-VYG3W-YG4FK-2CXRF
Asus|8XPM9-7F9HD-4JJQP-TP64Y-RPFFV
Dell|4GPTT-6RYC4-F4GJK-KG77H-B9HD2
Fujitsu|6M66G-C2BGD-XGBBV-2BHKV-C9KM3
Fujitsu Siemens|4HVQB-W34KM-WRM6D-3RPXT-2V7GR
Gateway|6DX2X-QR7XB-3RBY2-BGQ2R-DR9M6
HCL|D78T4-HWQ7V-B268D-2TM2G-WCMXP
HP|HW7V9-XYT4W-PFR9Q-2DKGJ-RR4TD
Lenovo|34BKK-QK76Y-WWR7C-QF2M7-2TB37
LG|73JC4-PR3R6-9DKYC-FDG3K-3FTT3
MSI|86C2J-2M84W-HBMRQ-GBJWJ-VPTRM
NEC|22CTR-JFKJJ-BMXQK-XKXBC-C8R98
Packard Bell|6PFJK-WKXQR-9Q27C-6CWD7-MQ3CQ
Samsung|2MQH8-77KBM-PRTT7-HVDWW-DCXVT
Sony|6JWV3-843DD-4GV68-6D8JB-G6MF9
Toshiba|6DG3Y-99KMR-JQMWD-2QJRJ-RJ34F

Business (Бизнес)

Acer|2TJTJ-C72D7-7BCYH-FV3HT-JGD4F
Asus|72PFD-BCBK8-R7X4H-6F2XJ-VVMP9
Dealin|HKYB8-CGVG9-6BXG6-6TXY7-HPB8C
Dell|368Y7-49YMQ-VRCTY-3V3RH-WRMG7
Fujitsu|4C3CM-H3RXM-VBMVQ-K8RHX-RTFX8
Fujitsu Siemens|38BCP-97PJ6-3FRD8-YWWKH-9BJJ2
Gateway|9GK24-BJJPV-93JB4-9CD3T-QTHDD
HP|2Q2WM-VCB98-8C6BG-C9BT2-3XDRY
Lenovo|2YRV9-YCY3F-FRJ4T-BKD6B-C47PP
Maxdata|6PYCH-C2YYF-6B867-7BBJ7-HF483
MSI|2X4F8-Y4QGK-Y8RTT-CK6PB-M8X92
NEC|22QYD-YQFQG-4P9GY-DRVR3-RCFDV
Panasonic|246PH-B8XYM-B7DFM-RR8PM-JRHXC
Sony|3W2Y2-GRRYB-VH76X-KPDXX-XFJ4B
Toshiba|38MK6-4QYC6-GJQQX-9DYQ4-H9MQD
Acer|2434H-HFRM7-BHGD4-W9TTD-RJVCH

Ultimate (Максимальная)

Acer|3YDB8-YY3P4-G7FCW-GJMPG-VK48C
Advent|39MVW-K8KKQ-BGJ9B-24PMW-RYQMV
Alienware|7QVFM-MF2DT-WXJ62-XTYX3-P9YTT
Asus|6F2D7-2PCG6-YQQTB-FWK9V-932CC
Dell|2QBP3-289MF-9364X-37XGX-24W6P
DixonsXP|6JPQR-4G364-2B7P7-83FXW-DR8QC
Gateway|6P8XK-GDDTB-X9PJQ-PYF36-G8WGV
Hedy|7R2C3-DWCBG-C8G96-MPT8T-K37C7
HP|23CM9-P7MYR-VFWRT-JGH7R-R933G
Lenovo|24J6Q-YJJBG-V4K4Q-2J8HY-8HBQQ
OQO|C4QGV-XHYYT-9PW8R-DCFTQ-FBD6M
Toshiba|33G3W-JY3XQ-CQQ7C-TG96R-R6J6Q
Sony|2KKTK-YGJKV-3WMRR-3MDQW-TJP47

DDQXW-THQ8M-79V6K-2YFGH-R739Q
WFX2Q-JR4VM-4773F-TDT4G-TM2H3
VP8YB-G6YXR-WRG4G-P2734-7T2QW
V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J
DV39D-KYF92-Q4X2W-GQF67-WT8R8
KG27H-JV9M6-2CXKV-GMP22-HF2BQ

Как активировать Windows с помощью ключа

Процесс на всех версиях практически одинаковый:

Как активировать Windows без ключа

Если первым способом активировать не удалось или просто не хочется проверять ключи, то на помощь придет сборник активаторов KMS Tools Portable. Многие из активаторов содержат вирусы и могут нанести урон компьютеру. Поэтому рекомендуется скачивать продукты только надежных и проверенных разработчиков. KMS Tools — один из них.

KMS-активатор отлично работает практически на всех ПК и позволяет активировать все популярные версии Windows разных редакций (за исключением Windows 7: Максимальная). Разработчики усовершенствовали последнюю версию, и теперь шанс ошибки при работе свелся к минимуму.

Чтобы правильно активировать Windows с помощью активатора нужно:

Для корректной работы активатора нужно отключить антивирус или внести программу в список исключений. Так как часто антивирусы принимают активаторы за вредоносное ПО и блокируют их.

Источник

Поделиться с друзьями
Советы экспертов и специалистов
Adblock
detector